Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Aleksandra Dabić, asistent

Aleksandra Dabić je rođena 1989. u Vršcu, gde je zavrsila gimnaziju ”Borislav Petrov Braca”- ekonomski smer.  Upisala je Pravni fakultet u Novom Sadu 2008. godine, a diplomirala 2012. godine sa ostvarenom prosečnom ocenom 9,94, kao student generacije, za šta je i dobila Nagradu Univerziteta u Novom Sadu za najboljeg studenta fakulteta u školskoj 2011/2012. godini.  U toku studiranja dobila je više izuzetnih  nagrada za ostvareni uspeh. Bila je stipendista Fonda za mlade talente i stipendista  Univerziteta u Novom Sadu.

Master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu je upisala 2012. i završila 2013. godine odbranom master radom na temu “Otkrivanje i dokazivanje  krivičnog dela pronevere”. Radila je godinu dana u okviru stručne prakse na upravnim poslovima u Novom Sadu. Državni stručni ispit u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice položila je 2014. godine.

Ima interesovanja prema poeziji i bila je nekoliko puta nagrađivana u toj oblasti.

Od 2014. godine radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za evropske pravno-političke studije.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top