Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Stevan Šogorov

Šogorov dr Stevan je istaknuti naučni radnik iz oblasti privrednopravnih nauka.

Rođen je 15.11.1946.godine u Bašaidu. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu je diplomirao 1970. godine sa odličnim uspehom. Po završetka studija zaposlio se na istom fakultetu kao asistent. Poslediplomske magistarske studije je završio 1977. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarski rad na temu „Pravno regulisanje konkurencije u Evropskoj ekonomskoj zajednici.“ Doktorsku disertaciju „Pravna priroda bankarske garancije“ je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1979. godine. Nakon doktoriranja izabran 1980. godine za docenta, 1985. za vanrednog profesora i 1990. za redovnog profesora za predmet Privedno pravo. Pored nastave na ovom predmetu, izvodio je nastavu i iz Međunarodnog privrednog prava, Bankarskog prava, Berzanskog prava, Prava konkurencije, Prava privrednih društava i Trgovinskog prava.

Tokom profesionalne karijere obavljao brojna naučna i studijska istrživanja u zemlji i inostranstvu. Godine 1977/1978. obavio studijsko istraživanje iz oblasti bankarskog prava u Institutu za bankarsko pravo Univreziteta u Kelnu, SR Nemačka. U istom institutu obavio studijsko istraživanje i 1991. godine. Iste godine obavio i studijsko istraživanje iz  oblasti prava konkurencije u Institutu za pravo konkurencije, u Kelnu, SR Nemačka. Isto tako 1998. obavio studijsko istraživanje iz oblasti kompanijskog prava u Institutu za radno i   privredno pravo Univerziteta u Kelnu, SR Nemačka. Bio rukovodilac u više naučnoistraživačkih projekata. Bio je rukovodilac međunarodnih poslediplomskih pravnih studija iz oblasti građanskog i privrednog prava koji su zajednički organizovali Pravni fakultet u Novom Sadu u Pravni fakultet Univerziteta u Münsteru, SR Nemačka.

Bio je višegodišnji šef Katedre privrednopravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija iz oblasti privrednopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 2012. godine je redovni profesor na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.
Arbitar je Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Arbitar je DIS-Arbitraže Nemačke i Arbitraže Međunarodne trgovinske komore u Parizu.

Bio je predsednik Saveza udruženja pravnika Vojvodine. Sada je član Udruženja pravnika i  Udruženja pravnika u privredi Srbije, kao i  Udruženja za privredno i međunarodno privredno pravo.
Član je redakcija više naučnih i stručnih časopisa.
 Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova.

Spisak radova možete videti ovde.                                   

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top