Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Doc dr. Melanija Jančić

Rođena je u Novom Sadu 1985. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju ,,Jovan Jovanović – Zmaj’’ sa odličnim uspehom kao vukovac. Osnovne studije prava je završila na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu i diplomirala sa prosečnom ocenom 9,74.

Pre toga je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu polozila 27 od ukupno 28 predviđenih ispita sa prosečnom ocenom 9,63. Radila je sedam meseci u advokatskoj kancelariji Tomislav Šunjka u Novom Sadu kao advokatski pripravnik. Doktorsku disertaciju je odbranila u junu 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union na temu Zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. U zvanje docenta izabrana je krajem septembra 2017. godine..

 

Prisustvovala na brojnim međunarodnim konferencijama:

  •  ''100 Years Of Child Protection'' u Amsterdamu 2005. godine,
  • ''Gender, Family Responsibility and Legal Change'' u Brajtonu u Engleskoj 2008. godine,
  •  ''Family Solidarity versus Social Solidarity in an era of planetary crisis'' u Portu 2009. godine,
  • ''The Future of the Family Property in Europe'' u Kembridžu 2010. godine,
  • The XVIIIth International Congress of the International Academy of Comparative Law u Vašingtonu 2010. godine.

Govori, čita i piše engleski jezik.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top