Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Jelena Brkić, asistent

Jelena Brkić je rođena 24.10.1984. godine u Šapcu, gde je završila Ekonomsko-trgovinsku školu, pravni smer. Na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Novom  Sadu, je diplomirala 2008. godine. Na istom fakultetu, 2009. godine je završila master studije i odbranila rad na temu Zaloga i retencija kao sredstva obezbeđenja.

Iste godine je upisala doktorske studije na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, oblast privatno pravo. Trenutno je student III godine doktorskih studija na kojima je  položila sve ispite i ispunila druge obaveze predviđene studijskim programom i priprema prijavu doktorske disertacije. U maju 2013.godine je položila pravosudni ispit. Za vreme osnovnih  studija  pohađala je  praksu u Osnovnom sudu u Novom Sadu, u okviru vežbi iz nastavnog predmeta Građansko procesno pravo.

Sarađivala je i na Međunarodno istraživačkom i razvojnom projektu “Unapređenje pravnog obrazovanja u oblasti prava životne sredine u Srbiji “ koji je realizovan u saradnji sa Kolumbija  univerzitetom i fondacijom braće Rokfeler iz Njujorka, kao i sa  grupom autora na knjizi „Osnovi prava životne sredine u Srbiji“, čiji je redaktor profesor dr Dušan Nikolić.

Radi na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, kao saradnik u nastavi, od 2008. godine, a 2009. godine izabrana je na istom Fakultetu u zvanje asistenta. Bila je volonter Osnovnog suda u Novom Sadu.

Objavljeni radovi:

  • “Univerzitet Koimbra”, Evropski pravnik br. 3/08, str. 119-123.
  • „Bezdržavinska zaloga“, Pravo i politika br. 1/10, str. 163-177.
  • „Pojam i pravna priroda retencije“, Pravo i privreda br. 7-9/11, str.147-159.
  • „Domašaj načela oficijelnosti u založnom pravu Republike Srbije“, Pravna riječ br. 28/11 , str. 131-143.
  • „Nedozvoljene odredbe kod ugovora o zalozi u našem pravu“, Pravni život br.7-8/11 str. 47-59.
  • „Domašaj načela oficijelnosti u založnom pravu Republike Srbije de lege ferenda, Nova pravna revija-časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo br. 2/2011, str. 66-71.
  • „Sporazumna sudska zaloga u svetlu novih mogućnosti efikasnog namirenja“, Pravo i privreda br. 7-9/12, str. 172-185.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top