Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Doc. dr Tamara Gajinov

Rođena je u Novom Sadu 1983. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu aprila meseca 2007. godine. Na istom Fakultetu je naredne godine završila je akademske (master) studije iz oblasti međunarodnog privrednog prava, kada je dobila i nagradu Univerziteta za postignut uspeh u toku studija.

Doktorske studije iz oblasti Privatnog prava upisala je akademske 2009/2010. godine, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Septembra meseca 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu Građanskopravna odgovornost za imisije (mentor prof. dr Dušan Nikolić). Od 2007. godine radi kao saradnik u nastavi, a potom asistent na Fakultetu za evropske pravno-političke studije. Novembra meseca 2015. godine izabrana je u zvanje docenta. Bila je angažovana na više domaćih projekata namenjenih osnaživanju učešća javnosti u procesima donošenja ekoloških odluka i sprovođenju Arhuske konvencije, kao i projektima vezanim za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i upravljanju otpadom u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini. Tokom akademske 2014/2015. godine u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer i Evropskog pokreta u Srbiji završila je neformalni dvosemestralni obrazovni kurs u oblasti evrointegracija, međunarodnih odnosa i diplomatije. Marta meseca 2015. godine je boravila na Univerzitetu u Trstu u okviru zajedničkog projekta koji su realizovali Univerziteti iz Novog Sada, Trsta, Alepen-Adria Univerzitet iz Klagenfurta i Boku Univerzitet iz Beča.

Učestvovala na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, koautor je jedne monografije, autor i koautor 20 naučnih i drugih stručnih radova objavljenim na srpskom, engleskom i mađarskom jeziku. Član je Međunarodne akademske asocijacije za prostorno planiranje, pravo i svojinske odnose, pravni konsultant i PR Centra za istraživanje Dunavskog regiona iz Novog Sada.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top