Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Zorana Čamber, nastavnik engleskog jezika

Rođena u Novom Sadu, 1970. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu - Karlovačku gimnaziju (stečeno zvanje: prevodilac). Diplomu profesora engleskog jezika i književnosti stekla je 1995. godine. Tokom studija, honorarno je tri godine radila kao predavač engleskog jezika u Centru stranih jezika u Novom Sadu. Radno iskustvo je stekla tokom rada nevladinim međunarodnim humanitarnim organizacijama (ECHO i ICRC), gde je tokom 15 godina rada obavljala poslove prevodioca, asistenta šefa kancelarije za Vojvodinu i radnika službe traženja nestalih lica. 

U periodu 2008-2011. godine obavljala je posao Šefa kabineta Ministra za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, učestvovala je u  pripremama za nacrte Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Zakona o diskriminaciji, i bila uključena u pripremne radnje za izbore za Nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

U JP “Vojvodinašume” je radila kao savetnik za odnose sa javnošću. Pohađala je veliki broj treninga namenjene prevodiocima i predavačima, između kojih i PELT – engleski jezik prilagođen pripadnicima oružanih snaga.  Govori italijanski, nemački i španski jezik.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top