Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Mr Lana Kabić Stančetić, nastavnik nemačkog jezika

Profesor nemačkog jezika, na FEPPS-u zaposlena od 2008. godine. Rođena 1982. u Somboru, nemački jezik i književnost završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2000-2005). Kao stipendista DAAD-a provela zimski semestar šk. 2002/2003. na Humboldt Univerzitetu u Berlinu. Nakon završenih osnovnih studija radila kao saradnik u nastavi na Katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Takođe radila u nekoliko privatnih škola nemačkog jezika. Magistarsku tezu pod nazivom „Lična imena kao komponente frazeologizama u nemačkom i srpskom jeziku“ odbranila u novembru 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Redovno učestvuje na seminarima profesora nemačkog jezika, u zemlji i inostranstvu. Osim nemačkog, govori i engleski jezik.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top