Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Doc. dr Aleksandar Matković

Rođen je 1987. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije završio je 2011. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Godine 2012. završio je master studije na istom fakultetu, odbranivši master rad „Rat kao društvena pojava - sociološki, politikološki i pravni aspekti“. Iste godine upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koje je završio 2016, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Krivično-pravni aspekti okultnih ritualnih aktivnosti“.

U zvanje asistenta za oblast krivičnopravnih nauka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu izabran je 2016. godine. U zvanje docenta za oblast krivičnopravnih nauka izabran je 2017. godine. Obavlja funkciju prodekana za nauku, kao i funkciju šefa katedre krivičnopravnih nauka.
Učestvovao je na nacionalnim i međunarodnim naučnim konferencijama kao učesnik-izlagač, odnosno kao član organizacionog odbora. Učesnik je naučno-istraživačkih projekata. Autor je preko 30 naučnih radova pravnog i interdisciplinarnog usmerenja. Član je Udruženja pravnika Srbije. Trenutno je član uredništva u dva naučna časopisa. Govori engleski, a pasivno se služi ruskim i nemačkim jezikom.

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top