Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Branislav Malagurski

Rođen u Subotici 1956. godine. Redovne studije prava završio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gde je diplomirao 1978 godine. Postdiplomski magistarski studij iz Međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa odslušao u Zagrebu 1980, nakon a nakon toga 1983 godine odbranio magistarsku tezu. Specijalizovao se 1983, 1984 i 1986 godine na Max-Planck Institut für ausl. u. int. Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht u Minhenu u pravu industrijske i intelektualne svojine i tržišne konkurencije. Naučni stepen doktora pravnih nauka, iz oblasti privrednog prava stekao je 1994. godine nakon odbrane doktorske disertacije na temu "Restriktivne klauzule kod primanja licence patenta i know-how" na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Poslednju naučnu kvalifikaciju iz oblasti van prava stekao je na američkom Perdju Univerzitetu, Krannert School of Business, Vest Lafajet, zvanjem magistra nauka iz menadžmenta (M.Sc.M. - Master of Sciences in Management), oblast međunarodni menadžment (IMM), Oktobra 2000.

Poslednju stručnu kvalifikaciju stekao je na holandskom Univerzitetu Tilburg zvanjem magistra specijaliste za oblast međunarodnog menadžmenta (Executive M.B.A. - Master of Business Administration), Oktobra 2000. Za vanrednog profesora na katedri za međunarodnopravne nauke na Pravnom fakultetu Univerziteta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku izabran je juna 2011. godine, a pre toga je bio docent na istoj katedri od septembra 2005 godine. Za vanrednog profesora na katedri za privatnopravne nauke na Fakultetu  za evropske pravne i političke studije (FEPPS) u Novom Sadu, pri Univerzitetu Singidunum izabran je juna 2013. godine.

Učestvovao je u radu niz međunarodnih konferencija iz oblasti međunarodnog prava,  regionalnog razvoja i privredne saradnje.

Objavio je 17 naučnih radova na temu antimonopolističkog prava i transfera tehnologija, Svetske trgovinske organizacije, Dunava s aspekta međunarodnog režima plovidbe, zaštite životne sredine i strategije koja je u implementaciji, te na temu regionalnog razvoja. Vodio je ili učestvovao u dvadesetak međunarodnih projekata, CARDS, IPA, Jean Monnet i drugih.

Listu naučnih radova možete videti  ovde.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top