Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Ljubiša Despotović

Redovni profesor rođen 1962. u Temerinu. Doktorirao je 2002. na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, disertacijom “Politička modernizacija Srbije 19. veka u delu Slobodana Jovanovića”. Uže stručne oblasti prof. dr Ljubiše Despotovića su politička sociologija, socijalna ekologija, istorijska sociologija, geopolitika, politički sistemi. Član je Udruženja za političke nauke Srbije, Sociološkog društva Srbije. Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa Kultura Polisa kao i urednik edicija Pansofija i Ars Istorika, izdavačke kuće Stilos. Redovan je član Matice Srpske od 2006. i predsednik skupštine CHDR-a u Novom Sadu.

Na Fakultetu za evropske pravno- političke studije u Novom Sadu predaje predmete Uvod u političke nauke, Međunarodni politički odnosi, i Geopolitika, na osnovnim studijama kao i Teorije i modeli demokratije na master studijama.  


Objavljene knjige (monografije):

 1. EKOLOGIJA KAO KRITIKA MODERNOSTI (1993), Futura publikacije, Novi Sad
 2. SOCIOLOGIJA DEMOKRATIJE – Slobodan Jovanović kao afirmator političke sociologije (1996), Prometej, Novi Sad
 3. ODRASTANJA U KOŠMARIMA TRANZICIJE – prilozi istraživanju kulturnog identiteta mladih u Vojvodini (1998), Istočnik, Novi Sad, koator
 4. EKOLOŠKA PARADIGMA – prilozi zasnivanju političke ekologije (1999), Ekocentar, Beograd
 5. SOCIOLOGIJA DEMOKRATIJE (2001), drugo izdanje, Stilos, Novi Sad
 6. EKOLOŠKA PARADIGMA (2002), drugo izdanje, Stilos, Novi Sad
 7. EVROPSKA UNIJA (2002), koator, Stilos, Novi Sad
 8. EVROPSKA UNIJA (2002), drugo, dopunjeno izdanje, Stilos, Novi Sad
 9. SRPSKA POLITIČKA MODERNA – Srbija u procesima političke modernizacije 19. veka (2003), Stilos, Novi Sad
 10. UVOD U JURISPRUDENCIJU (2004), osnovni pojmovi sistematike teorije i sociologije prava; Stilos, Novi Sad, koautor
 11. POLITIKA I PRAVO - od tradicije do tranzicije (2006), Stilos, Novi Sad,  koautor
 12. SRPSKA POLITIČKA MODERNA (2008 ), drugo izdanje, Stilos-art, Novi Sad
 13. GEOPOLITIKA I TERORIZAM u vremenu globalizacije (2008), Stilos-art, Novi Sad, koator
 14. MITOVI NACIONALIZMA I DEMOKRATIJA (2009), Grafomarketing, Novi Sad, koautor
 15. THE MYTH WORKS - the serbian national myths (2009), CHDR, Novi Sad, koautor
 16. GEOPOLITIKA I MEDIJI (2010), Grafomarketing, Novi Sad, koautor
 17. MITOVI EPOHE SOCIJALIZMA (2010), Grafomarketing, Novi Sad, koautor
 18. Surrogates for lost belife of socialist Yugoslavia (2010), CHDR, Novi Sad, koautor
 19. Mitovi  Liberalizma (2010), CHDR, Novi Sad, koautor
 20. Politički mitovi i ideologije (2010), Kairos, Sremski Karlovci
 21. Between Liberalism and Democracy (2011), CHDR, Novi Sad,  koautor
 22. Geopolitika identiteta (2011), DNS Logos, Bačka Palanka,
 23. Politika, mediji, bezbednost (2012), Kriminalističko-policijska akdemija, Beograd, koautor
 24. Srpska geopolitička paradigma (2012) Kairos, Sremski Karlovci

Zbornici i hrestomatije:

 1. EKOLOGIJA I KRIZA, zbornik (1989), Polja, Novi Sad, urednik
 2. POLJA POLITIKE - hrestomatija (1999), Jugoslovensko udruženje za političke nauke (ogranak u Novom Sadu), priređivač
 3. CIVILNO DRUŠTVO I EKOLOGIJA - hrestomatija, (2006), Stilos, Novi Sad, priređivač
 4. ETNICITET I MEDIJI- zbornik, (2006), Spens medija centar, Novi Sad, priređivač
 5. RAT I MANJINE - zbornik (2007), CHDR, Novi Sad, priređivač

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top