Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Darko Gavrilović

Darko Gavrilović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Gostujuća predavanja drži na Fakultetu za evropske pravno - političke studije u Novom Sadu. Predaje sledeće predmete: Istorija civilizacija i kultura, Istorijska geografija, Religija i politika, Nacionalna istorija i Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija. U inostranstvu je držao gostujuća predavanja iz istorije srpske kulture na Karlovom univerzitetu u Pragu (2004) i na Univerzitetu u Lođu (2004). Stručno se usavršavao na Institutu „Georg Ekart“ u Nemačkoj, Salcburg global seminaru u Salcburgu i na Institutu „Jad Vašem“ u Izraelu. Do sada je napisao monografije: Stjepan Radić i Srbi 1871–1918 (Split, 2002), Stazama srpske kulture od kraja XVIII do početka XX veka (Banja Luka – Beograd, 2002), Svetlost i tama savremenog sveta 1775–2000 (Banja Luka, 2003), Polja kulture srednjovekovne Srbije (Banja Luka – Beograd, 2004), Udari sudbine – politički mitovi 20. veka (Novi Sad, 2006), U vrtlogu nacionalizma (Novi Sad, 2007), Isusov lik u istoriji kulture (Novi Sad, 2009), Zatočenici mitova nacionalizma i komunizma – svet i Jugoslavija (Sr. Karlovci, 2010) i Buđenje Evrope – od antike do kraja srednjeg veka (Sr. Karlovci, 2011).

Napisao je i naučnopopularnu monografiju Priče iz srpske starine (prvo izdanje Banja Luka, 2007. i drugo izdanje Sr. Karlovci, 2011). Autor je univerzitetskog udžbenika Civilizacije i kulture 1450–2000 (Novi Sad, 2011). U saradnji sa drugim autorima napisao je: Grupa autora, Mitovi nacionalizma i demokratija (Novi Sad, 2009), Grupa autora, Mitovi epohe socijalizma (2010), ilustrovanu enciklopediju Ilustrovana istorija sveta (Novi Sad, 2005) i alternativni udžbenik iz istorije za III razred gimnazije Stvaranje modernog svijeta (Braunšvajg – Banja Luka, 2005). Napisao je nekoliko desetina naučnih radova kao i preko trideset stručnih radova. Učestvovao je na konferencijama i seminarima u: Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Austriji, Španiji, Italiji, Izraelu, Engleskoj, Mađarskoj, Holandiji, Grčkoj kao i u regionu. Vodio je dva međunarodna naučna projekta i bio učesnik na još nekoliko međunarodnih projekata kao i na više projekata u zemlji. Direktor je Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje sa sedištem u Novom Sadu, koji je član Alijanse za istorijski dijalog na Univerzitetu Kolumbija  u Njujorku i Evropske naučne mreže – Sećanje i solidarnost, sa centrom u Varšavi.

Predsednik je Udruge za povijest, suradnju i pomirenje iz Hrvatske. Glavni i odgovorni urednik je edicije zbornika „The Shared History“ (2008–2010) i „Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku“ (2008–). Pisac je tekstova za dokumentarne filmske serijale Fabrika mitova – Mitovi Jugoslavije (2010), Fabrika mitova – Mitovi nacizma (2011), Tito – jedan politički mit (2011) i Jugoslavija – dokument (2011).

Član je uredništva časopisa Kultura polisa. Član je Društva književnika Vojvodine. Do sada je objavio zbirku priča Mojre (Novi Sad, 1998) i roman Kamenduh (Banja Luka, 2001). Dva puta je dobio nagradu Saveza jevrejskih opština Jugoslavije za roman sa jevrejskom tematikom. Dobitnik je Nagrade Svetih Ćirila i Metodija za doprinos u izučavanju slovenskih kulturnih veza, koju dodeljuje Slavističko kolo Filološkog fakulteta Univerziteta u Lođu (2004).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top