Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Arsen Gradinac, asistent

Rođen u Novom Sadu 1985. godine, završio Gimnaziju "Svetozar Miletić" u Srbobranu.
Osnovne akademske studije prava i politikologije završio na Fakultetu za evropske pravno političke studije sa prosečnom ocenom 9.83 gde je 2007 nagrađen kao jedan od pet najboljih studenata. 2009. godine upisuje master studije na istoimenom fakultetu, smer pravo EU.Obavljao je funkciju studenta prodekana tokom tri godine. Govori engleski (položen TOLES ispit na LSE u Londonu 2009) i ruski jezik. Član Matice srpske i JCI Srbija. Trenutno pohađa doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu.

 

 

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top