Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Dijana Marković Bajalović

Rođena je 1960. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1982. godine, gde je i magistrirala 1989. godine. Doktorirala je 1999. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu na temu „Tržišna moć preduzeća i antimonopolsko pravo“.

Osim akademskog obrazovanja, sticala je znanja iz oblasti privrednog prava, međunarodnog privrednog prava i prava konkurencije na specijalizacijama i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Položila je pravosudni ispit 1996. godine.Započela je profesionalnu karijeru u Institutu za uporedno pravo, gde je radila kao istraživač i istraživač saradnik za oblast međunarodnog privrednog prava od 1984-2000. godine. Od novembra 2000. godine stalno je zaposlena na Pravnom fakultetu Istočno Sarajevo kao nastavnik u zvanju docenta na predmetu privredno pravo. Januara 2006. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora. Decembra 2006. godine izabrana je za dekana Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

Učestvovala je u radnim grupama ministarstva Vlade RS za izradu nacrta Zakona o stranim ulaganjima, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti konkurencije. Bila je član Antimonopolske komisije SRJ od 1998-2001. Aprila 2006. godine je birana od strane Narodne skupštine za člana Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije. Juna 2007. godine izabrana je za predsednika Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Član je Udruženja pravnika u privredi Srbije i Crne Gore i član Udruženja pravnika Srbije. Autor je preko četrdeset članaka i rasprava i preko sedamdeset stručnih radova.

Monografije:

  • Bond kao sredstvo obezbeđenja u anglosaksonskom i međunarodnom privrednom pravu, Institut za uporedno pravo, Beograd (1989.),
  • Tržišna moć preduzeća i antimonopolsko pravo, koautor sa dr Dragna Knežić-Popović i Goran Perčević, Službeni list SRJ, Beograd (2000.),
  • Položaj etničkih manjina u obrazovanju, JP „Službeni glasnik“ i Institut za uporedno pravo, Beograd (2000.),
  • Uslovi za realizaciju prometa robe i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu, koautor sa dr Jelena Vilus, dr Ivanka Spasić, dr Ljubiša Dabić, dr Dragana Knežić-Popović, dr Jasna Pak i mr Katarina Damnjanović, Institut za uporedno pravo, Beograd, Institut za uporedno pravo, Beograd (2001.),
  • Položaj državnih univerziteta u uporednom pravu, koautor sa dr Boris Krivokapić, dr Dragana Knežić-Popović, dr Jovan Ćirić i Igor Vuković Institut za uporedno pravo, Beograd (2002.).

Udžbenici:

  • Međunarodno privatno pravo, priručnik za polaganje pravosudnog ispita, „Privredni savetnik“ a.d, Beograd (2003.) i Projuris, Beograd (2007.),
  •  Privredne organizacije – u pravu Republike Srpske i uporednom zakonodavstvu, Pravni fakultet Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo (2005.).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top