Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Prof. dr Veran Stančetić, prodekan za studijski program politikologije

Završio je gimnaziju u Sremskoj Mitrovici a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Magistrirao je 2008. godine na temi regionalnog razvoja i regionalizacije na odseku Javne politike i upravljanje.

2010. je odbranio doktorsku disertaciju ne temu reforme javnog upravljanja i decentralizacije evropskih država. Učestvovao je na velikom broju edukativnih seminara i obuka u oblasti lokalne samouprave, regionalizma, institucionalnih reformi, evropskih integracija, javnih nastupa i lobiranja. Učesnik je neoliko istraživačkih projekata i brojnih naučnih konferencija.

Autor je četiri knjige i većeg broja naučnih tekstova.Povremeno objavljuje analitičke tekstove u dnevnim listovima.

Oblasti interesovanja: politički sistemi, partije i partijski sistemi, javna uprava, javne politike i analiza javnih (praktičnih) politika, regionalne politike, lokalna samouprava i lokalni ekonomski razvoj, javne finansije, dobro upravljanje (good governance), regionalizacija, decentralizacija, e-vladavina, informaciono društvo, lobiranje.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Objavljene knjige:

 1. Reforma javne uprave – ka novoj javnoj upravi, uporedni modeli, FPN i Čigoja, Beograd, 2015.
 2. Projektni menadžment EU- od ideje do odobrenog projekta, CSDU, Beograd, 2014.
 3. Reforma upravljanja u savremenoj državi, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
 4. Region kao razvojna perspektiva u Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009.

Ostali objavljeni radovi (konferencije i časopisi):

 1. Srbija i regionalna saradnja, u zborniku: Elementi strategije spoljne politike Srbije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2008.
 2. Uloga i značaj medija u regionalizaciji Srbije, u zborniku: Šumadija – putokaz za regionalizaciju i decentralizaciju Srbije, Cesna B i Grad Kragujevac, 2009.
 3. Ekonomske determinante rekonceptualizacije države i novi policentrizam sveta – slučaj Kine, u zborniku: Savremeni svet i procesi tranzicije, Cesna B, Beograd, 2010.
 4. Unutardržavni (regionalni) identiteti u evropskim državama – šansa ili rizik? u: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd, 2010.
 5. Kvalitet i značaj kulturne politike Republike Srbije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2010.
 6. Decentralization as an aspect of governance reform in the Republic of Serbia, Hrvatska javna uprava, br. 3, Zagreb, 2012.
 7. Samoupravni regioni i decentralizacija – slovačko iskustvo i mogućnosti u Srbiji (Stančetić, Ilić), policypaper – istraživački rad,PONTISSlovakia, Beograd – Bratislava, 2011.
 8. Vrste i tipovi regionalizacije, u zborniku: Nove regionalne politike i evropska iskustva, Megatrend, Beograd, 2012.
 9. Lokalne samouprave u akciji – lokalni ekonomski razvoj, pojam i instrumenti, Pravo i politika, FEPPS Novi  Sad, broj 2, 2013.
 10. Društva lobista na prostoru bivše Jugoslavije i integracija u EU, Evropska unija i Zapadni Balkan – izazovi i perspektive, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014.
 11. Lobiranje vs korupcija – linija razdvajanja, Kultura polisa, br 23, Kultura polis, Novi Sad i Institut za evropske  studije, Beograd, 2014.
 12. Javno upravljanje i institucije u Srbiji – ključni faktori investicija i razvoja, Balkanija, br. 5, Ambasada Kraljevine Španije, 2015.
 13. Kvalitet upravljanja javnim preduzećima u Srbiji – otpori reformama, Pravo i politika, FEPPS, Novi Sad, br. 1, 2015.
 14. Nova javna uprava i modeli reformi, Administracija i javne politike, Institut za političke studije Beograd, 2015.
 15. Smisao secesije u doba globalizacije, Kultura polisa, br 29, Kultura polis, Novi Sad i Institut za evropske  studije, Beograd, 2016.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top