Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Saradnici u nastavi

Aleksandra Dabić, asistent

Aleksandra Dabić je rođena 1989. u Vršcu, gde je zavrsila gimnaziju ”Borislav Petrov Braca”- ekonomski smer.  Upisala je Pravni fakultet u Novom Sadu 2008. godine, a diplomirala 2012. godine sa ostvarenom prosečnom ocenom 9,94, kao student generacije, za šta je i dobila Nagradu Univerziteta u Novom Sadu za najboljeg studenta fakulteta u školskoj 2011/2012. godini.  U toku studiranja dobila je više izuzetnih  nagrada za ostvareni uspeh. Bila je stipendista Fonda za mlade talente i stipendista  Univerziteta u Novom Sadu.

Master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu je upisala 2012. i završila 2013. godine odbranom master radom na temu “Otkrivanje i dokazivanje  krivičnog dela pronevere”. Radila je godinu dana u okviru stručne prakse na upravnim poslovima u Novom Sadu. Državni stručni ispit u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice položila je 2014. godine.

Ima interesovanja prema poeziji i bila je nekoliko puta nagrađivana u toj oblasti.

Od 2014. godine radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za evropske pravno-političke studije.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tamara Gajić, asistent

Rođena 28. jula 1991. godine u Novom Sadu. Završila gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“, društveni smer i 2010. godine upisala politikologiju na Fakultetu za evropske pravno-političke studije. Nakon završenih osnovnih akademskih studija, u trajanju od 3 godine, na istom fakultetu upisala diplomske akademske studije - modul Regionalizam i lokalna samouprava.

U okviru neformalnog obrazovanja do sada je učestvovala na brojnim seminarima i programima koji su se bavili temama rodne ravnopravnosti, omladinskog aktivizma, civilnim sektorom, javnim zagovaranjem, političkom komunikacijom, ljudskim pravima i izgradnjom mira.  Tokom 2007. godine, učestvovala je na seminaru “Prevazilaženje razlika – Od juga ka severu”, koji je bio organizovan od strane Centra za nenasilni otpor u saradnji sa Oxford Leadership Academy. Poseduje sertifikate u okviru projekata “Active Miss Wanted, Now” i “Active Ladies Wanted”, koje je organizovala Novosadske Novinarske Škole i Olaf Palme centar iz Švedske.

Tokom 2011. i 2012. godine, učestvovala na letnjim školama “Nedelja socijaldemokratije”. Pohađala seminare kao što su “Politika pojedinca”, Libertarijanskog kluba iz Beograda, zatim program “Aktivno protiv izborne apstinencije” Centra za studije socijalne demokratije i fondacije Jean Jaurès, kao i seminar „Mladi političari protiv diskriminacije.
U proteklih godinu dana učestvovala je u programu “Seminar o građanskoj hrabrosti”, koji je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u saradnji sa oranizacijom GARIWO iz Sarajeva i uz podršku Kraljevine Norveške. Završila je i “Školu interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i pomirenja” u okviru koje je bila aktivna na projektu “Uloga univerziteta u izgradnji mira” kojim se nastojao promovisati multikulturalizam i saradnja, kao i politika mira i dijaloga u regionu. U okviru projekta “Kultura nacionalnih zajednica Vojvodine” koji organizuje Zavod za kulturu Vojvodine, pisala je autorski rad o problemima sa kojima se suočavaju mali nacionalni saveti. Članica je Vojvođanske politikološke asocijacije.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top