Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Vanja Glišin, asistent

Rođen je 01.08.1994. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Srpskoj Crnji. Osnovne akademske studije politikologije završio je na Fakultetu za evropske  pravno-političke studije u Novom Sadu 2016. godine sa prosečnom ocenom 9.79, kao i master akademske studije na istom fakultetu 2018. godine sa prosečnom ocenom 9.88. Doktorske akademske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, upisao je školske 2018/2019. godine.

Učestvovao je na više desetina domaćih i stranih projekata, konferencija, stručnih obuka i radionica. Volonterski je učestvovao u koordinaciji projekata pri Kancelariji za mlade opštine Nova Crnja, da bi 2012. godine bio nagrađen studijskom posetom Belgiji od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao jedan od deset predstavnika najboljih omladinskih volonterskih projekata. U okviru Crvenog krsta je volonter i vršnjački edukator iz više različitih oblasti.

Kao saradnik učestvovao je u organizaciji naučnog skupa „Kultura bezbednosti: migrantske krize, stanje, perspektive, rizici“, 2017. godine. Na naučnom skupu „Religijski i konfesionalni identiteti kao akteri mogućih sukoba na Balkanu i u Evropi“ učestvovao je 2018. godine. Učesnik je na projektu pod nazivom „Kapaciteti informacionog društva za održivi razvoj na području APV“ koji je od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2019. godini.

Od marta 2017. godine, radi kao saradnik u nastavi za oblast politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, a od 2019. godine angažovan je kao asistent.  

Objavljene knjige: 

1. Glišin, Vanja (2019): Balkanska geopolitička paradigma: Balkan u geopolitičkoj vizuri velikih sila, IP Kairos, Sremski Karlovci; ISBN 978-86-7128-345-8; UDK 327(497) 

Objavljeni ostali radovi:

1. Glišin, Vanja (2018): Procesi balkanizacije i agresija na SR Jugoslaviju – geopolitički aspekti, Kultura polisa, br. 35, godina XV, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 93-104; UDK 94(497):355.4(497.11); ISSN 1820-4589; (M51)

2. Glišin, Vanja (2018): Kontinuitet dekonstrukcije srpskog nacionalnog identiteta od 1918. do 2018. godine – slučaj AP Vojvodine, Viteška kultura=Chivalrous Culture, god. VII, Veliki priorat Vitazova Templara Srbije, Beograd, str., 305-323; UDK 94(497.11):94(397.113); ISSN 2335-0067;

3. Glišin, Vanja (2018): Religija (islam) kao generator političkog nasilja na prostoru Balkana, IES, Beograd, Kultura polisa (posebno izdanje br. 2), god. XV, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 165-178; UDK 327.5(28):327(497); ISSN 1820-4589; (M51)

4. Glišin, Vanja (2019): Balkan između atlantizma i (neo)evroazijstva, Kultura polisa, br. 38, godina XVI, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 159-174; UDK 316.334.3:316.752; ISSN 1820-4589; (M51)

5. Glišin, Vanja (2019): Nemački srednjoevropski kontinentalizam i Balkan, Kultura polisa, br. 39, godina XVI, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 327-340; UDK 327(430):327(497); ISSN 1820-4589; (M51)

6. Glišin, Vanja (2019): Svetionik istine u vremenu geopolitičkih kalkulacija i medijskih manipulacija, Kultura polisa, br. 39, godina XVI, IES, Beograd, Kultura – Polisa, Novi Sad, str., 559-564; UDK 327(497.11):316.77; ISSN 1820-4589; (M51)

7. Glišin, Vanja (2016): Ekonomsko-poljoprivredna politika – krize i budućnost mlekarske industrije u Srbiji, Pravo i politika, broj 2, godina IX, FEPPS, Novi Sad, str., 83-98; UDK 637.1:338.26(497.11)

Dragan Babić, nastavnik stranog jezika

Rođen je 1987. godine u Karlovcu.

Osnovne i master studije je završio na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Bavi se pedagoškim, prevodilačkim, esejističkim, kritičarskim i uredničkim radom.

Doc. dr Veselin Konatar

Rođen je 24.11.1965. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i Srednju školu je završio u Bijelom Polju, Metalurški fakultet, kao vojni stipendista, u Kosovskoj Mitrovici 1996. godine, Specijalističke studije iz oblasti bezbednosnog menadžmenta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2008. godine, Master studije iz oblasti bezbednosnog menadžmenta na istom fakultetu 2009. godine. Doktorske studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu upisao školske 2010/2011. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom ''Efikasnost obaveštajnih službi i profesionalna etika'' odbranio je 2016. godine.

U periodu od 1996. do 2009. godine zaposlen u Službi državne bezbednosti Republike Crne Gore (SDB RCG) i Agenciji za nacionalnu bezbednost Republike Crne Gore (ANB RCG).  Školske 2014/2015 zaposlen kao nastavnik veština na Visokoj školi strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu, a od školske 2015/2016 kao profesor na predmetima Osnovi bezbednosti i Sistemi bezbednosti..

Učesnik je više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, a od 2014. godine stalni član organizacionog odbora na Univerzitetu Lučijan Blaga – Departman za Političke nauke, međunarodne odnose i bezbednost, Sibiu (Rumunija) - međunarodne naučne konferencije iz oblasti političkih nauke, međunarodnih odnosa i bezbednosti.

Nosilac je više domaćih i međunarodnih odlikovanja. Poseduje aktivno znanje ruskog jezika.

Monografije:

3. Konatar, Veselin; Mijalkovski, Milan: Neobaveštajna rovarenja obaveštajaca, Prometej, Novi Sad, 2010. ISBN: 978-86-515-0464-1 (331 str.)

Objavljeni radovi:

* Konatar, Veselin; „MUJAHEDINII ALBI” DIN BALCANI - INEL DE LANŢ ÎN AGENDA JIHADULUI GLOBAL“, ŞTIINŢE POLITICE, RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII DE SECURITATE, vol. I, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2012, стр. 248-256, Romania; ISBN 078-606-12-0342-0.

* Konatar, Veselin; „TRANSITIONAL UNITY: POLITICAL ELITES, INTELLIGENCE STRUCTURES AND ORGANIZED CRIME“, Revistă de Studii de securitate, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu / Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Anul 6, No. 3, 2014, стр. 76-92, Romania. ISSN 1843-1925

* Konatar, Veselin; (Ne)Moć KGB da spreči razbijanje SSSR, Kultura polisa, br. 21., godina X, Novi Sad, 2013, str. 135-161; UDK 355.02(47), ISSN 1820-4589

* Кonatar Veselin, ''Naličje ’Arapskog proleća’’’, Kultura Polisa, br. 25., godina XI, Novi Sad, 2014, str. 261-278; UDK316.334.3(32*512):323.27  ISSN 1820-4589.

Tibor Orosz, nastavnik engleskog jezika

Rođen 1. Jula 1985. godine u Novom Sadu.

Diplomirao je na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu, na studijskom programu Poslovno-pravni engleski jezik i stekao naziv filolog anglista.

Master studije završio je 2016. godine sa temom „Uticaj maternjeg jezika na usvajanje engleskog“.

Govori engleski, nemački i mađarski jezik.

Ivana Nemet

Rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na katedri za engleski jezik i književnost i time stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Državni ispit za sudskog tumača položila je 2013. godine. Domasterizaciju na katedri za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa radom ,,Između odanosti i dužnosti: emocionalni odnosi ženskih likova u Šekspirovim tragedijama''  završila je 2014. godine, sa najvišom ocenom. Iste godine upisala je doktorske studije na modulu jezik i književnost na Filološkom fakultetu univerziteta u Beogradu. Posle završene prve godine doktorskih studija na modulu jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, prebacila se na doktorske studije Filozofskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu, modul jezik i književnost. Kao Erasmus+ stipendista završila je poslednji semester doktorskih studija na univerzitetu Didro (Diderot) u Parizu, koji pripada univerzitetu Sorbona. Prilikom tih studija ostvarila 40 ECTS i usavršavala znanje francuskog jezika.

Govori engleski, francuski i španski jezik. Služi se grčkim i mađarskim jezikom.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top