Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

TOLES - Test of Legal English Skills (Test znanja engleskog pravnog jezika)

Fakultet za evropske pravno-političke studije jedini je centar za testiranje TOLES-a u Vojvodini.

TOLES je najstariji ispit pravnog engleskog jezika koji se sprovodi u Evropi. Pomoću njega advokati, pravnici i studenti prava lako će dokazati da umeju da se nose sa svakodnevnim praktičnim zadacima na engleskom jeziku, bilo da rade u advokatskoj kancelariji, fimi ili planiraju da studiraju na univerzitetima Velikoj Britaniji ili SAD-u. Ispit ne proverava poznavanje engleskog ili američkog prava, već praktične veštine i poznavanje rečnika pravnog engleskog jezika, sve vreme poredeći anglosaksonskii evropsko-kontinentalnog pravnog sistema.

Global Legal English, ustanova koja je osmislila TOLES ispit, članica je udruženja The Law Society of England and Wales (Pravna komora Engleske i Velsa) što čini ovaj ispit vodećim ispitom pravne struke na engleskom govornom području.

Osnovne informacije o TOLES-u:

  • TOLES testovi i ispiti su osmišljeni u Engleskoj zbog naraslih potreba pravnih firmi i institucija, odnosno pravnika i studenata prava, za preciznim sistemom provere znanja pravnog engleskog jezika.
  • Do pojave TOLES testova i ispita nije postojao adekvatan model pravilne procene poznavanja engleskog jezika, tako specifičnog za pravnu profesiju.
  • Postoje 3 nivoa ispita, i to pod nazivom New TOLES serija:

- TOLES Foundation - Osnovni nivo

- TOLES Higher - Srednji nivo

- TOLES Advanced - Viši nivo

  • TOLES diploma nema rok trajanja,
  • Na TOLES ispitu ne možete pasti, već ćete s obzirom na rezultat testa primiti diplomu s postignutim nivoom

Ispit se sastoji od dva pismena dela:
- Reading and writing u trajanju od 90 minuta
- Listening u trajanju od 30 minuta

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top