Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Centar za naučno - istraživački rad , transfer znanja i izdavačku delatnost Fakulteta

Centar predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Fakulteta u okviru koje se realizuje naučna i istraživačka delatnost na Fakultetu, publikuju ostvareni rezultati rada, kao i druge publikacije od značaja za rad Fakulteta, organizuju naučni i stručni skupovi, realizuju različiti oblici edukacije radi osposobljavanja kadrova, pružaju usluge konsaltinga i vrše drugi poslovi u okviru stručno - poslovne saradnje sa drugim subjektima. Pored izdavanja udžbenika i drugih publikacija, Centar organizuje i izdavanje, distribuciju i razmenu časopisa Fakulteta " Pravo i politika ".KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top