Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

AKREDITACIJA

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je nedržavna visokoškolska ustanova evropskog usmerenja, uz puno uvažavanje i svih obrazovnih sadržaja studija prava i politikologije po nacionalnim standardima.

Osnovne akademske studije Prava traju četiri godine (diploma diplomiranog pravnika), odnosno osnovne akademske  studije Politikologije traju tri godine (diploma politikologa) uz mogućnost daljeg studiranja na jednogodišnjim odnosno dvogodišnjim master akademskim studijama drugog stepena (master diploma).

U pripremi je i studijski program trogodišnjih doktorskih akademskih studija trećeg stepena (doktorat nauka).

Fakultet za evropske pravno-političke studije je kompletno akreditovan kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) možete pronaći spisak akreditovanih Fakulteta u Republici Srbiji, pogledati ovde , Fakultet za evropske pravno - političke studije je na 48. strani.

Akreditovan je:

- Fakultet kao visokoškolska ustanova;

- Studijski program osnovnih akademskih studije prava;

- Studijski program osnovnih studija politikologije;

- Studijski program master akademskih studija prava;

- Studijski program master akademskih studija politikologije;

- Fakultet kao naučno-istraživačka ustanova

Akreditacija 2014. godine

 _________________________________________________________________________________________

Akreditacija iz 2009. godine

 

 

 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top