IZVOD IZ PLANA PREVENTIVNIH MERA ZA SPREČAVANJE I ŠIRENJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

 2. PREVENTIVNE MERE I AKTIVNOSTI ZA SPREČAVANJE POJAVE ZARAZNE BOLESTI

   U prostorijama Fakulteta, na svakom radnom mestu u radnoj okolini, uključujući i prilaze studentskoj službi i kabinetima Univerziteta, obavezna je primena sledećih preventivnih mera:

Preventivna mera

Aktivnosti

Zaduženje za sprovođenje mere

Zaduženje za kontrolu sprovođenja mera i aktivnosti

Informisanje zaposlenih

Putem elektronske pošte zaposlenima dostaviti pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti

Sekretar

Dekan

Informisanje studenata

Tabelarni prikaz Plana preventivnih mera postaviti na internet prezentaciju fakulteta u odeljak za davanje obaveštenja studentima

Webmaster

Studentska služba

Nošenje zaštitne maske

Obavezno nošenje zaštitne maske (tako da maska prekriva usta, nos i bradu) u svim zatvorenim radnim i pomoćnim prostorijama, kao i na dvorištu zgrade Univerziteta

Svi zaposleni i svi studenti

Dekan za zaposlene, a šef studentske službe i predmetni nastavnici za studente

Preventivna mera

               Aktivnosti

Zaduženje za sprovođenje mere

Zaduženje za kontrolu sprovođenja mera i aktivnosti

Održavanje lične higijene

Obezbeđivanje zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku

Sekretar

Dekan

Redovno i pravilno pranje ruku sapunom i vodom najmanje 20 sekundi

Svi zaposleni i svi studenti

Dekan za zaposlene, a Studentska služba i predmetni nastavnici za studente

Međusobno rastojanje

Držati minimalno rastojanje od dva metra u odnosu na druga lica.

Svi zaposleni i svi studenti

Dekan za zaposlene, a Studentska služba i predmetni nastavnici za studente

Ograničen broj prisutnih lica u prostoriji

Ograničiti grupne sastanke na 10 lica i u trajanju do 30 minuta (ako nije moguće onda obezbediti fizičku distancu od dva metra)

Organizator radnog sastanka

Organizator radnog sastanka

U prostoriji u kojoj se sprovodi ispit, pored nastavnika može u isto vreme biti prisutno maksimalno troje studenata. Na vratima učionice/amfiteatra gde se izvodi ispit postaviti spisak sa redosledom ulaska studenata u prostoriju.

Predmetni nastavnik

Neposredni rukovodilac

Izbegavati rukovanje prilikom susreta

Svi

Organizator sastanka, predmetni nastavnik

Smanjiti neposredne kontakte

Komunikaciju obavljati putem telefona i konferencijskih poziva

Svi zaposleni

Neposredni rukovodilac

Do opoziva nastavu držati online putem video konferencijske veze

Predmetni nastavnici

Prodekan za nastavu

Preventivna mera

               Aktivnosti

Zaduženje za sprovođenje mere

Zaduženje za kontrolu sprovođenja mera i aktivnosti

Održavanje radnih i pomoćnih prostorija

Sprovoditi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija i opreme za rad (toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema, dijaprojektori)

Sekretar

Dekan

Redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem

Sekretar

Dekan

Vođenje evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija

Sekretar

Dekan

U toku radnog vremena redovno provetravati radne prostorije

Svi zaposleni

Neposredni rukovodilac

Pre napuštanja radnog mesta, radno mesto i sredstva za rad ostaviti u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene

Svi zaposleni

Neposredni rukovodilac

 

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3