Uncategorised

aleksandar marinkovic 150 225 Aleksandar Marinković, saradnik u nastavi

 Rođen je 1989. godine u Sremskim Karlovcima. Završio je srednju školu u Karlovačkoj gimnaziji, a zatim osnovne i master akademske studije na Fakultetu za evropske pravno-političke       studije u Novom Sadu. 

 U periodu od 2016. do 2020. godine radio je kao advokatski pripravnik na predmetima iz oblasti radnog, građanskog, obligacionog, privrednog i IT prava, kao i prava osiguranja i  intelektualne svojine.

 Aktivan je sportski radnik, i to u ŽOK Partizan iz Sremskih Karlovaca kao trener od 2008. do 2015. godine, ta kao predsednik kluba od 2014. do 2015. godine. Od oktobra 2020. godine   trener je u odbojkaškom klubu FOK iz Novog Sada.

 Tečno govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom. 

Prof. dr. Slobodan Nešković

neskovic slobodan 150 225 Diplomirao je 1980. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji KoV u Zagrebu. Poslediplomske studije je završio odbranom magistarske teze u oblasti međunaradnih odnosa na Fakultetu   političkih nauka u Beogradu 2001. godine. Naučni stepen doktora političkih nauka stekao je na istom fakultetu, 2004. godine, odbranom doktorske disertacije u oblasti politikologije. U   zvanje naučnog saradnika u oblasti političkih studija izabran je 2006. godine na Institutu za političke studije u Beogradu. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2009. godine na   Fakultetu  za poslovnu ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, a na istom fakultetu je izabrana u zvanje redovnog profesora 2014. godine.

 Autor je deset knjiga – po pet monografija i udžbenika. Recenzent je 17 knjiga. Urednik je i glavni odgovorni urednik 22 zbornika radova „Bezbednost u postmodernom ambijentu“.   Osnivač  je i direktor naučnog udruženja Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti u Beogradu. Član je redakcije časopisa „Bezbednost – Policija – Građani“, u izdanju MUP-a   Republike Srpske. Član je kraljevske akademije u zvanju Akademik redovni član. Član je Etorial Board „Balkan Journa Philosophy“ Bugarske akademije nauka. Dobitnik je priznanja „Mihajlo   Pupin“ Saveza pronalazača Srbije. Nosilac je „Ordena za vojne zasluge“ i „Ordena viteza Nikola Tesla“.

 Govori ruski jezik, služi se delimično engleskim jezikom.

dusan piksiades 150 225 Rođen je 16. jula 1993. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je sa odličnim uspehom završio u rodnom gradu. Školovanje je nastavio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,   gde je 2016. godine, među prvima u generaciji, diplomirao na odseku za istoriju. Odbranom rada „Percepcija Osmanskog carstva u udžbenicima na Balkanu“ završio je master studije  na   Filozofskom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu, odsek za istoriju. Na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu završio je master studije politikologije odbranom   master rada na temu „Uspeh suverenističko-populističkih stranaka na Evropskim izborima 2019. godine”.

 Tokom studija je bio aktivan član studentskog parlamenta i studentskih organizacija, obavljajući istovremeno (2014-2015) funkcije potpredsednika Studentskog parlamenta Filozofskog   fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i potpredsednika Studentske unije istog fakulteta (SUFFUNS), u kojoj je vršio i dužnost predsednika (2015-2017). Prilikom obavljanja najviših funkcija u   SUFFUNS, dao je značajan doprinos uspostavljanju saradnje sa mnogim organizacijama na Univerzitetu, ostalim univerzitetima u Srbiji i u inostranstvu. Pored toga, bio je član Udruženja   studenata Univerziteta ”Moj Кampus” od 2012. do 2019. godine, gde je obavljao i funkciju predsednika (2016-2019). Kao član Komisije za vrednovanje vannastavnih aktivnosti (2014-2017)   značajno je doprineo kreiranju i usvajanju prvog sistema bodovanja vannastavnih aktivnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

 Tokom studija pisao je i tekstove za lokalni studentski časopis. Izlagao je radove i rezultate svojih istraživanja na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima.

Alumnista je Beogradske Otvorene Škole (BOŠ), Fondacije Кonrad Adenauer (КAS) i Кongresa američko-srpskog prijateljstva (КASP).

Tečno govori engleski jezik, pored kojeg se aktivno se služi španskim i grčkim, a pasivno starogrčkim jezikom.

Giorgia Momi, referent Studentske službe

giorgia momi 150 225 Rođena 18. jula 1998. godine u Veroni u Italiji. Završila je Karlovačku gimnaziju, smer klasičnih jezika.

 Studije politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije upisala je 2017. godine i diplomirala u roku, 2020. godine. 

 Govori, čita i piše italijanski, slovački i engleski jezik.

Nina Kisin, Master filolog-anglista

nina kisin 150 225 Rođena je 1988. godine u Trebinju. Sa odličnim uspehom završila je Gimnaziju “20.oktobar” u Bačkoj Palanci. Engleski jezik i književnost upisuje 2007. godine na Filozofskom fakultetu u   Novom Sadu, gde je diplomirala u junu, 2011. godine. Na istom fakultetu je u septembru, 2012. godine odbranila master rad iz oblasti filoloških nauka, a zatim 2012. godine upisala i   doktorske akademske studije. Prosečna ocena na sva tri nivoa studija je 9,23.

 Učesnik je brojnih seminara i konferencija stručnog usavršavanja za nastavnike engleskog jezika.

 U novembru, 2014. godine polagala je ispit iz španskog jezika i stekla zvaničnu međunarodnu diplomu Instituta Servantes za srednji nivo znanja.

 Napisala je i objavila 16 naučnih radova iz engleskog jezika.

 Od 2012. godine do 2019. godine bila je zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, i to do 2014. godine kao saradnik u nastavi, a od 2014. godine kao   nastavnik engleskog jezika. Od 2020. godine zaposlena je kao nastavnik engleskog jezika na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

Pored akademskog rada i dugogodišnjeg rada u nastavi, ima iskustva i u prevodilačkim poslovima, marketingu i lektorisanju.

Znanje stranih jezika: engleski, španski, nemački i ruski jezik (početni nivo).

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3