Vizija

Fakultet za evropske pravno-političke studije je vodeća visoko obrazovna i naučno-istraživačka ustanova u regionu, u domenu pravnih i političkih nauka, zasnovana na evropskim standardima i vrednostima.

Misija

Savremenim, evropski orijentisanim studijskim programima u domenu pravnih i političkih nauka, Fakultet za evropske pravno-političke studije razvija intelektualni i kadrovski potencijal za današnje i buduće integracione procese naše zemlje.

Strategija obezbeđivanja kvaliteta  2016 - 2019

Strategija obezbeđivanja kvaliteta u periodu 2016-2019. godina, usvojena od strane Nastavno-naučnog veća Fakulteta, definiše osnovne ciljeve kvaliteta, oblasti razvoja, konkretne delatnosti i indikatore, kao i pojedinačne ciljeve kvaliteta u svakoj oblasti koja je predmet strateškog razvoja

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3