Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, prof. dr Vitomir Popović, potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno- istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji bibioteka ugovornih strana

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Pravnog fakulteta  Univerziteta „Mediteran“ u Podgorici prof. dr Damjan Šećković,dana  25. 08. 2008. godine,  potpisali su Sporazum o  saradnji.Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno- istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji bibioteka ugovornih strana.

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor JP „Službeni glasnik“ iz Beograda,  Slobodan Gavrilović, dana  28 02. 2008. godine,  potpisali su  Ugovor o poslovnoj  saradnji. Ugovorom su uređeni principi i oblici poslovne saradnje u izdavačkoj oblasti, pretplate na štampana i elektronska izdanja Glasnika, prodaje knjiga i organizacije seminara iz pravne i zakonodavne oblasti.

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor  Ekološkog pokreta iz Novog Sada, Nikola Aleksić, dana  02 01. 2008. godine,  potpisali su  Ugovor o poslovnoj  saradnji. Ugovorom je predviđeno da dugoročna i tekuća sradnja obuhvati sve oblike povezivanja obrazovanja, nauke i ekologije, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa važnih za razvoj ekologije .

Strana 2 od 2

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3