U utorak 2. juna 2015. godine, Fakultet za evropske pravno - političke studije bio je domaćin akademskoj delegaciji sa Šangajskog Instituta za međunarodne studije (NR Kina) koju je predvodio Yang Jiemian.

Dekanica Fakulteta prof. dr Marijana Pajvančić, prodekani prof. dr Ljubica Đordjević Vidojković, doc. dr Jelena Šogorov Vučković i doc. dr Veran Stancetić kao i prof. dr Ljubiša Despotović i doc. dr Leonas Tolvaišis su ispred Fakulteta u razgovoru sa uvaženim gostima izrazili zadovoljstvo zbog posete kao i spremnost za buduću saradnju u izradi projekata i realizaciji programa razmene studenata.

U sredu, 19. novembra, Fakultet za evropske pravno-političke studije ugostio je partnere iz Italije, jedne od osnivača ISI Fondacije zajedno sa Fakultetom. U okviru trodnevne posete, delegacija iz Italije sa dvojicom uglednih profesora, direktorom LAG-a i dvojicom gradonačelnika, posetila je Fakultet gde su utvrđeni dalji strateški planovi u zajedničkoj saradnji. Ovom svečanom prilikom, dogovoreno je dalje pružanje podrške Fakulteta u ostvarivanju ciljeva ISI Fondacije, koja se ogleda u pružanju stručnog znanja iz oblasti prava i politikologije. Takođe, vodili su se razgovori na temu projekata gde će Fakultet  biti jedan od glavnih nosioca projekta zajedno sa agencijom LAG i profesorima iz Italije u okviru prekogranične saradnje koju finansira Evropska Unija.

U Pogorici je 14.04.2014. godine potpisan Sporazum o saradnji sa Fakultetom za pravne studije Univerziteta Donja Gorica.

JCI komora Novi Sad i Fakultet za evropske pravno-političke studije su 04.12.2013. godine potpisali sporazum o saradnji. Nakon svečanog potpisivanja u amfiteatru fakulteta održana je kratka prezentacija JCI-a koju je održala Saška Latinović, predsednica lokalne komore za 2014.godinu.Usledilo jednosatno predavanje Nenada Ristića, prošlogodišnjeg predavača na konferenciji MALFIN koja se ove godine organizuje po treći put. Ovom prilikom studentima je podeljeno 5 kotizacija za učešće na konferenciji.

U Srbobranu je održan seminar pod nazivom “Znanjem do odluke” (“Conoscere per decidere”) u organizaciji Opštine Srbobran (uz podršku Fakulteta za evropske pravno-političke studije), Asocijacije AICCRE, Pokrajine Lombardija, Expo Italia i Regionalne razvojne agencije Bačka. Seminar je otvorio Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, koji je istakao da je ovaj seminar od izuzetnog značaja zbog upoznavanja sa institucionalnim i administrativnim kapacitetima Lombardije, ali i sa strateškim pristupom u odosu na značajne sfere života u ovoj regiji. Sa strane Fakulteta učesnici i gosti bili su doc. dr Veran Stančetić, doc. dr Jelena Šogorov i asistent Arsen Gradinac. Cilj seminara bio je prenos znanja i iskustva regije Lomabradija u oblastima vezanim za održivi društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Potpisan je ugovor o saradnji između Opštine Bečej i Fakulteta za evropske pravno-političke studije. Ugovor su potpisali predsednik Opštine Bečej, Vuk Radojević i prodekanica Fakulteta, doc. dr Jelena Šogorov Vučković. Saradnja između Fakulteta i Opštine odvijaće se u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja pravne i stručne pomoći Opštini.

Opština Srbobran i Fakultet za evropske pravno - političke studije iz Novog Sada, u sastavu beogradskog Univerziteta „Singidunum“, sklopili su danas ugovor o saradnji. Prema odredbama ugovora, saradnja, između ostalog, podrazumeva aktivnosti na unapređenju rada organa i stručnih službi lokalne samouprave, školovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih u službama opštine, držanje stručnih predavanja o savremenom funkcionisanje organa lokalne samouprave u Republici Srbiji i Evropskoj uniji, kao i učestvovanje u zajedničkim projektima.

Ugovor su potpisali Zoran Mladenović, predsednik opštine Srbobran, i doc. dr Jelena Šogorov Vučković, prodekan za nastavu Fakulteta za evropske pravno-političke studije. „Hvala Fakultetu za evropske pravno-političke studije što je u opštini Srbobran prepoznao partnera sa kojim želi da potpiše ovakav ugovor o saradnji. Nadam se da će ona biti dugoročna i obostrano korisna, posebno jer želimo da oformimo prvi biznis inkubator u Srbobranu, za šta su nam potrebni dobri i sposobni partneri sa kojim možimo realizovati neke projekte“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora Mladenović.

Doc. dr Jelena Šogorov Vučković istakla je da ova obrazovna ustanova želi saradnju sa opštinama u Vojvodini i spremna je da pruži pomoć u pokrenutim reformama. „Ubeđeni smo da možemo da vam pružimo mnogo toga i unapredimo rad uprave. Fakultet već planira organizaciju prvog predavanja na kojem bi doc. dr Veran Stančetić govorio o javnoj upravi i drugim temama“, rekla je Jelena Šogorov Vučković.
(Izvor: srbobran.rs)

Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad sklopio je međunarodni sporazum o saradnji sa Univerzitetom  "Sinergija", Pravnim fakultetom u Bijeljini. Potpisan od strane zvaničnika, prof. dr Ilije Babića, dekana FEPPS-a i prof. dr Mitra Kokolja, prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta Sinergija, sporazum o saradnji omogućava razmenu nastavnika, saradnika i studenata, zajedničke naučno-istraživačke projekte, zajedničke naučne skupove, zajedničke stručne skupove, programe i aktivnosti, zajedničke izdavačke delatnosti, bibliotečku saradnju, zajedničku promociju i međusobno informisanje.

Dekan Fakulteta za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka, prof. dr Duško Medić, , potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno-istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji biblioteka ugovornih strana.

Prvi radni doručak medija s Ombudsmanom i Poverenikom u organizaciji FEPPS-a i KAS-a Nemačka Fondacija Konrad Adenauer, predstavništvo u Beogradu (KAS) i Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) zajednički su pokrenuli projekat redovnih razgovora novinara i glavnih i odgovornih urednika renomiranih domaćih medija, u nameri upoznavanja građana Srbije sa njihovim osnovnim pravima. Projekat je počeo 25. maja 2010. godine, a godišnje će se održati četiri ovakva susreta u formi radnog doručka. Nakon pozdravnog obraćanja Dekana Fakulteta za evropske pravno-političke studije prof. dr Ilije Babića i gospođe Aleksandre Popović ispred Fondacije Konrad Adenauer, novinari i urednici su u neformalnoj atmosferi razgovarali su sa Ombudsmanom i Poverenikom o svim elementima važnim za proces izgradnje institucija u pravnoj državi, pre svega o dosadašnjim problemima u radu nezavisnih tela i aktuelnim primerima iz političko-društvenog života Srbije.

Strana 1 od 2

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3