Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Budućnost - stipendije i posao

Mogućnosti zapošljavanja

Diplomirani pravnici sa ovog fakulteta mogu obavljati sve pravničke poslove kao i diplomirani pravnici klasičnih pravnih fakulteta. Pored toga, oni će biti osposobljeni da uspešno ostvaruju pravničke funkcije u vremenu koje dolazi, u okvirima pravnog sistema EU. Zajedno sa diplomiranim politikolozima evropskog usmerenja, oni će biti pouzdan oslonac za organe vlasti, privredne subjekte i građane naše zemlje u vršenju svih onih poslova za koje će evropska pravna i politička znanja biti neophodna.

Diplomirani studenti ovog fakulteta će biti osposobljeni za stručne, analitičke i savetničke poslove u pravosudnom sistemu, političkim institucijama, državnoj upravi, privredi, školstvu, diplomatiji, medijima, lokalnoj samoupravi, tržišnim agencijama i sličnim institucijama i organizacijama. Osnovne studije osiguravaju i pouzdanu osnovu za nastavak usavršavanja na master i doktorskim studijima na istom fakultetu, kao i na drugim fakultetima kod nas i u svetu.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top